dimarts, 8 de març de 2016

EL MUSEU DEL POBLE DELS MUNTELLSA l'EMD dels Muntells hi ha el que s'anomena Museu del Poble. Allí s'hi poden veure objectes diversos, fotografies, etc. relacionades (o no) amb els Muntells. 
El museu està a càrrec del periodista i historiador Antoni Panadés que va viure en primera persona la segregació de Tortosa dels pobles del delta de l'Ebre, ja que era el periodista oficial del Govern Civil.

http://gencat.cat/equipaments/menuitem.8ab6f25a2c36caf776940efcb0c0e1a0/index386f-2.html?v...